Kim jesteśmy?

Witamy na stronie Fundacji Wspieramy Polskie Szpitale.

Naszymi celami i zadaniami, z którymi mierzymy się na co dzień są:

  1. wspieranie podmiotów leczniczych w zakresie podnoszenia jakości świadczeń medycznych;
  2. podnoszenie świadomości personelu medycznego, administracyjnego, zarządzającego podmiotów leczniczych w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym;
  3. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego w podmiotach leczniczych;
  4. wspieranie podmiotów leczniczych w zakresie poprawy procesów zarządzania udzielaniem świadczeń medycznych;
  5. popularyzacja praw pacjenta,
  6. wspieranie podmiotów leczniczych w zakresie  zapewnienie optymalnych standardów
    i warunków w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia społecznego, organizowanie i udzielanie wsparcia poszkodowanym w wyniku wypadków oraz ich bliskim. 

Więcej informacji o naszej działalności wkrótce!