Prezes Zarządu: Jolanta Kaczmarek

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne, specjalność: zarządzanie w opiece zdrowotnej w Zakładzie organizacji i zarządzania, studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: Zarządzanie w opiece zdrowotnej, oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wydział prawa i organizacji: Prawo medyczne i bioetyka.
W przeszłości kierownik działu organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, obecnie kierownik sekcji rejestracji i dokumentacji chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego Oddział w Poznaniu, w przeszłości sekretarz Polskiego Towarzystwo Koderów Medycznych oraz wieloletni członek rady Wielkopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zainteresowania: problematyka zarządzania w ochronie zdrowia, programy i procedury naprawcze i projakościowe w ochronie zdrowia.

Rada Fundacji:

dr Marek Borkiewicz

Jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu. Należy również do kilku renomowanych towarzystw medycznych, zrzeszających wybitnych specjalistów chirurgii ogólnej. Między innymi, przyznano mu członkostwo Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Klubu Przepuklinowego, a także Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wspólnie z dr J. Winczakiewiczem założyli i prowadzą Prywatne Centrum Chirurgii Winczakiewicz-Borkiewicz w Toruniu.

dr hab. Monika Urbaniak, prof. UMP

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doktor nauk prawnych (UAM – 2003), dr hab. nauk prawnych (UMK – 2015).
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym.
Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 1996-2015 zatrudniona w Katedrze finansów i ryzyka finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Obecnie pracuje naukowo i dydaktycznie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych.
Zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem (w tym w sektorze publicznym) oraz ubezpieczeniowych metodach finansowania skutków zdarzeń losowych w działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem wzajemności w ubezpieczeniach).
W praktyce gospodarczej współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami oraz zakładami ubezpieczeń w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz organizacji i zarządzania finansami.
Autorka i współautorka kilkudziesięciu pozycji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym monografii „Ubezpieczenia wzajemne w finasowaniu skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Doświadczenia unijne wnioski dla Polski” i „Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego”